EUROTERM PROIZVODI

SKLADIŠTA I INSTALACIJE ZA
TNG - TEČNI NAFTNI GAS

Inženjering, projektovanje, isporuka opreme i ugradnja instalacija sa TNG.
Internacionalna oznaka LPG - Liquefied Petroleum Gas
TNG - Tečni Naftni Gas su naftni ugljovodonici:
propan C3H8, propen, butan C4H10, buten i njihovi izomeri; i njihove smeše u tečnom ili gasovitom stanju, čiji parni pritisak prelazi 1,25(bar) pri 40(°C).
U našim uslovima isporučioc NIS-TNG garantuje min 35(%) propana.
TNG kao energent se koristi gde prirodni gas još nije dostupan ili ako je to zahtevano nekim drugim tehnološkim potrebama.
Primena TNG-a:

 • Domaćinstava (kuvanje, grejanje, priprema sanitarne vode, hlađenje);
 • Kola sa benzinskim motorima;
 • Poslovni objekti - grejanje pomoću potrošaca koji direktno koriste gas ili centralno grejanje;
 • Rashladna tehnika;
 • Poljoprivreda;
 • Prehrambena industrija, pekare, sušare;
 • Industrija stakla, keramike i porcelana;
 • Industrija za preradu metala (termička obrada);
 • Građevinarstvo - niskogradnja -putna privreda;
Prednosti TNG-a:
 • Jeftinije gorivo od struje, lož ulja, uglja;
 • Široka primena: grejanje, sanitarna voda, kuvanje, zanatske usluge, rashladna tehnika i drugo;
 • Efikasno sagoreva po najstrožim ekološkim zahtevima, bez zagađenja okoline;
 • Manja skladišta po jedinici energije od drugih goriva;
 • Jeftin transport po jedinici energije;
 • Lako i efikašno razvođenje, regulacija pritiska i merenje pritiska, temperature i protoka.
Instalacije za TNG se sastoje iz:
-SKLADIŠTA za TNG - Nadzemna ili ukopana (najpovoljnija rešenja za ekspoataciju)
-Rezervoari - 1,775(m3), 2,7(m3), 4,85(m3) ili veci; proizvodac "ITPP" Slovenija.
-Sistemi sa Bocama od 10 ili 35(kg);
-REDUCIR ili Reducir-Merne STANICE za TNG;
-RAZVOD Gasa Spoljašnji (podzemni i nadzemni) ili Unutar objekata, plasticnim PE, celicnim ili bakarnim cevovodima;
-GASNA TROŠILA: Gasni Kombi blokova za grejanje i pripremu sanitarne vode za nontažu na dimnjak ili na fasadu; Gasni bojleri, Šporeti na gas.
-GORIONICI Gasni i kombinovani (gas + lako ulje ili mazut) automatski ventilatorski monoblok varijanta.
-Infra Crveni IC GASNI GREJACI zraceci panelni za grejanje zatvorenih i otvorenih idustrijskih, saobracajnih, skladištnih, sportskih i ugostiteljskih objekata. Mogucnost rada grejaca na TNG ili prirodni gas.
Šema gasne instalacije sa stabilnim rezervoarom ukopanim ili nadzemnim i oduzimanjem tecne faze.
Zagrevanje gasa - isparavanje se vrši u isparivacu gasa koji toplotu dobija obicno od elektricne struje ili od tople vode iz kotlarnice.
Odmah se vrši i redukcija pritiska gasa i to: prvostepena, a kod potrošaca drugostepena, ili odmah dvostepena sa izlazom gasa na pritisak potreban za potrošace.
Šema gasne instalacije za male kucne ili poslovne potrošace sa stabilnim rezervoarom ukopanim ili nadzemnim i oduzimanjem gasne faze.
Na rezervoaru se vrši redukcija pritiska gasa i to: prvostepena, a kod potrošaca drugostepena,
ili na rezervoaru odmah dvostepena sa izlazom gasa na pritisak potreban za potrošace

Izgled skladišta za TNG nadzemno 2x4,85(m3) punjenje max 2x2(t).

Oprema cisterne: ventil sigurnosti, oduzimanje gasne faze, punjenje, oduzimanje tecne faze, ventil sigurnosti

ISPARIVACI za tecnu fazu TNG (Elektro-Vodeni) proizvodac "COPRIM" Italija; kapacitet 25, 50, 100, 150, 200, 300(kg/h)

Izgled stanice sa Isparivacem za TNG (elektro vodeni) proizvodac "COPRIM" Italija
kapacitet 100(kg/h); i reducir linijom sa izlaznim pritiskom gasa 700(mbar).