EUROTERM PROIZVODI

PUMPNO DOGREJAČKI AGREGAT
ZA MAZUT tip PDA

KAPACITET AGREGATA tip PDA JE DO 2000(l/h), PRITISKA DO 30(bar)
I TEMPERATURE GORIVA DO 140(ºC).
MOGU BITI SA JEDNOM ILI SA DVE FILTERSKO-PUMPNE LINIJE.

AGREGATI SE ISPORUČUJU SA:
  =ELEKTROMOTORNOM ZUPČASTOM PUMPOM 1500(º/min) (sa prestrujnim ventilom sigurnosti);
  =FINIM FILTROM (BEZ ILI SA ELEKTRO GREJAČEM);
  =REGULATOROM PRITISKA GORIVA,
  =VENTILIMA SIGURNOSTI NA ULAZU I POSLE GREJAČA;
  =ELEKTRIČNIM I PARNIM DOGREJAČEM (sa parnom i kondez linijom),
  =REGULATORIMA TEMPERATURE GORIVA;
  =MANOMETRIMA I TERMOMETRIMA;
  =ZAPORNOM I REGULACIONOM ARMATUROM.
  =ELEKTRO KOMANDNIM ORMANOM,
  =PRATEĆIM GREJANJEM I IZOLACIJOM,
  =RAMOM ZA NOŠENJE OPREME I KADOM ISPOD AGREGATA
Garancija na opremu je 12 meseci.
LEGENDA:
1-FINI FILTER
2-PUMPA
3-PARNI DOGREJAČ
4-ELEKTRO DOGREJAČ
5-REGULATOR PRITISKA

MODEL Kapacitet (kg/h)
PDA-1 200
PDA-2 400
PDA-3 600
PDA-4 1000
PDA-5 1500
PDA-6 2000