EUROTERM PROIZVODI

PUMPNI AGREGAT ZA TEČNA GORIVA tip PAG

PUMPNI AGREGATI ZA TEČNA GORIVA tip PAG SU NAMENJENE ZA TRANSPORT (PRETOVAR, PRETAKANJE) SVIH VRSTA TEČNIH GORIVA (LAKO ULJE, MAZUT, KEROZIN), NAFTE, BITUMENA, A TAKOĐE I OSTALIH TEHNOLOŠKIH FLUIDA U PETROHEMIJI, KOZMETICI, PREHRAMBENOJ I DRUGIM INDUSTRIJAMA.

KAPACITET AGREGATA tip PAG JE DO 3600(l/h), VISINA DIZANJA DO 100(m), VISKOZITET FLUIDA DO 600(mm2/s)/60(ºE) I TEMPERATURE DO 140(ºC).
AGREGATI tip PAG MOGU BITI JEDNOLINIJSKI ILI DVOLINIJSKI.
STANDARDNO SE ZUPČASTE PUMPE ISPORUČUJU SA ELEKTROMOTORIMA SA BROJEM OBRTAJA 1500(º/min).
ZA FLUIDE SA VISKOZITETA PREKO 10(ºE) PUMPE SE ISPORUČUJU SA ELEKTROMOTORIMA SA BROJEM OBRTAJA 1000(º/min).
KARAKTERISTIKE AGREGATA ZA FLUID VISKOZITETA OD 8(ºE).

ISPORUČUJE SE SA SLAVINOM NA ULAZU I IZLAZU,
GRUBIM FILTROM (BEZ ILI SA ELEKTRO GREJAČA),
PUMPOM (SA ILI BEZ ZAŠTITNOG PRESTRUJNOG VENTILA SIGURNOSTI),
MANOMETROM NA ULAZU I IZLAZU,
KADOM ISPOD AGREGATA I RAMOM ZA NOŠENJE OPREME.
AGREGATI SE MOGU ISPORUČITI I SA KOMPLETNIM KOMANDNIM ELEKTRO ORMANOM, PRATEĆIM GREJANJEM, TERMOMETROM, TERMOREGULATOROM, IZOLACIJOM, VENTILOM SIGURNOSTI NA IZLAZU IZ AGREGATA I POVRATNOM LINIJOM
Garancija na opremu je 12 meseci.


MODEL SNAGA KAPACITET
1500(º/min)
KAPACITET
1000(º/min)
VISINA
DIZANJA
PRIKLJUČAK
(kW) (l/h) (l/h) (m)
PAG-2 0,09 120 - 50 1/2"
PAG-3 0,12 180 - 50 1/2"
PAG-4 0,18 240 - 50 1/2"
PAG-5 0,25 300 200 100 3/4"
PAG-10 0,25 600 400 50 1"
PAG-10M 0,37 600 400 100 1"
PAG-15 0,37 1000 600 50 1"
PAG-15M 0,55 1000 600 100 1"
PAG-25 0,55 1500 1000 50 1"
PAG-25M 0,75 1500 1000 100 6/4"
PAG-35 0,75 2000 1300 50 6/4"
PAG-35M 1,1 2000 1300 100 6/4"
PAG-50 1,1 3000 2000 50 6/4"
PAG-50M 1,5 3000 2000 100 6/4"
PAG-60 1,5 3600 2400 50 2"
PAG-60M 2,2 3600 2400 100 2"