EUROTERM PROIZVODI

MERNO REGULACIONE STANICE
ZA PRIRODNI GAS

Projektovanje, isporuka i izvođenje Merno regulacionih stanica za prirodni gas.
Stanice su namenjene za ugradnju kod industrijskih potrošača ili za komunalne namene za kotlarnice za grejanje ili za snabdevanje sekundarnih gradskih gasnih mreža.


Merno Regulaciona Stanica dvolinijske kapaciteta 500(Sm3/h)

Stanice obezbeđuju trostruku funkciju:
=Filtraciju prirodnog gasa od mehaničkih primesa i izdvajanje kondezata.
=Regulaciju pritiska prirodnog gasa posle stanice na potrebnu vrednost.
=Merenje protoka prirodnog gasa. Merenje se vrši sa turbinskim meračima protoka, koji imaju elektronske korektore protoka po temperaturi i pritisku. Merači protoka imaju odobrenje Ministarstva za mere i dragocenosti.
Sve stanice imaju dve regulacione linije, a oko merača protoka se montira zaobilazna linija.
Stanice se montiraju u limene-metalne kućice ili u zidane objekte.
Oko stanica se radi ograda, vrata za ulaz u krug MRS-a i postavljaju table upozorenja.
Stanice se uzemljuju prema propisima za ovakvu vrstu objekata.
Uz stanice se mogu isporučiti i izolacioni komadi za podzemnu ugradnju ili izolacione prirubnice za nadzemnu ugradnju na ulazu i na izlazu za dielektrično odvajanje nadzemne instalacije MRS-a od podzemnog gasovoda, koji se štiti katodnom zaštitom.
Stanice se prema potrebi isporučuju i sa priključcima i opremom za telemetrijsko merenje i daljinsko komandovanje MRS-om, a sve prema zahtevima distributora gasa.
Pritisak na ulazu 6÷12(bar),
Pritisak na izlazu 0,2÷3(bar),
Kapacitet 100÷5000(m3/h).