EUROTERM PROIZVODI

GASNE RAMPE ZA GORIONIKE

Projektujemo, isporučujemo i izvodimo gasne rampe za gorionike gasne ili kombinovane za ložišta kotlova ili industrijskih peći.
Takođe radimo servise i remonte kompletnih gasnih rampi ili zamene pojedinih komponenti postojećih gasnih rampi.


Kotlarnica "Matroz" Sremska Mitrovica
Reducir linija kapacitet q=1200(m3/h), pUL=2÷3(bar), pIZ=200÷500(mbar)
Pritisak gasa na ulazu 100(mbar)÷4(bar), pritisak na izlazu 20÷500(mbar), kapacitet 30÷2500(m3/h).
Gasne rampe mogu biti i sa linijom za gorionik za potpalu.
Gasne rampe se mogu isporučiti samo sa stabilizatorom pritiska ili i sa linijom za redukciju pritiska gasa.
Na gasne rampe možemo ugraditi i merače protoka gasa
Gasne rampe mogu prema snazi i konstrukciji gorionika biti jednostepene, dvostepene ili sa kontinualnom regulacijom snage gorionika.
Prema jugoslovenskim propisima regulacija gorionika nazivnog toplotnog opterećenja:
do 350(kW) dozvoljava se jednostepena regulacija opterećenja,
iznad 350(kW) zahteva se dvostepena regulacija opterećenja,
iznad 1200(kW) zahteva se dvostepena klizna regulacija opterećenja,
iznad 2400(kW) zahteva se kontinualna regulacija opterećenja.
Za gorionike nazivnog toplotnog opterećenja iznad 1200(kW) i gorionike priključnog pritiska iznad 100(mbar) obavezna je automatska kontrola zaptivenosti

Kotlarnica Bip Sladara Čačak - Gasna rampa gorionika ABS NTFOG 8510; 10158(kW); 1050(m3/h)


Kotlarnica BPK Beograd Gasna rampa i Gorionik FBR GAS 550/M - 6400(kW)- 650(m3/h)

Kotlarnica Zdravstveni centar Čačak Gasna rampa i Gorionik ABS NTFOG 8510; 6400(kW);
Lako Ulje-520(kg/h); Gas-660(Nm3/h)

Gasna rampa i Gorionik FBR HI-GAS P550/MCE - 6400(kW)- 650(m3/h) - "MATROZ" Sr Mitrovica

Shema gasne rampe sa dvostepenom regulacijom opterećenja, stabilizatorom pritiska i automatskom kontrolom zaptivenosti.
Shema gasne rampe sa kontinualnom regulacijom opterećenja,
linijom za redukciju pritiska,
sa linijom za gorionik za potpalu i sa automatskom kontrolom zaptivenosti.
Shema gasne rampe sa kontinualnom regulacijom opterećenja i ventilom koji na celom rasponu opterećenja održava konstantan odnos goriva i vazduha, linijom za redukciju pritiska,
linijom za gorionik za potpalu,
sa automatskom kontrolom zaptivenosti

1. MANOMETAR - Pritisak gasa ULAZ U GASNU RAMPU PI-01 INEX BORAC - FIMET
2. SLAVINA ZA GAS   BRANDONI
3. FILTER ZA GAS - fini ili grubi EUROTERM - MINEL FAD
4. REGULATOR PRITISKA GASA SA SIGURNOSNIM PREKIDNIM VENTILOM PCV-02
PSV-02
ENERGOSISTEM
MADAS
4.1 REGULATOR PRITISKA GASA - stabilizator pritiska PCV-02 MADAS
5. PRESOSTAT ZA GAS - minimalni pritisak gasa PSL-03 KROM-SCHRÖDER
6. MANOMETAR - Pritisak gasa POSLE REGULATORA PI-04 INEX BORAC
7. SIGURNOSNI ISPUSNI VENTIL PSV-05 ENERGOSISTEM
8. SLAVINA ZA GAS - rasterećenje regulatora pritiska   BRANDONI
9. ANTIVIBRACIONI DEO   GIULIANI ANELLO
10. SIGURNOSNI VENTIL ZA GAS KROM-SCHRÖDER
SIEMENS-LANDIS - ELEKTROGAS
11. KONTROLNA KUTIJA
AUTOMATSKE KONTROLE ZAPTIVENOSTI
PY-06
PAHL-06
SIEMENS-LANDIS
KROM-SCHRÖDER
DUNGS
PRESOSTAT ZA GAS PSHL-06 KROM-SCHRÖDER
12. RADNI VENTIL ZA GAS
ELEKTRO/HIDRAULIČNI - SPOROOTVARAJUĆI
KROM-SCHRÖDER
SIEMENS-LANDIS - ELEKTROGAS
12.1 RADNI VENTIL ZA GAS ELEKTRO/HIDRAULIČNI - SPOROOTVARAJUĆI pogon
SIEMENS-LANDIS tip SKP-70
13. PRESOSTAT ZA GAS - maksimalni pritisak gasa PSH-07 KROM-SCHRÖDER
14. MANOMETAR - Pritisak gasa - ULAZ U GORIONIK PI-08 INEX BORAC
15. LEPTIR ZA REGULACIJU PROTOKA GASA PCV-09 ABS
16. SLAVINA ZA GAS   BRANDONI
17. ELEKTROMAGNETNI VENTIL ZA GAS - za pilot gorionik JOUCOMATIC - ELEKTROGAS
18. REGULATOR PRITISKA GASA - za pilot gorionik PCV-10 MADAS