EUROTERM PROIZVODI

MEHANIČKI FILTER
ZA TEČNA GORIVA - MAZUT

Filtraciju tečnih goriva - mazuta od mehaničkih primesa kod pretakanja i sagorevanja na gorionicima.
Ulošci filtera od 100 – 200 - 300 (µm).
Mogućnost ugradnje elektro grejača.
Radni pritisak do 10(bar).
Radni temperatura do 130(ºC).


OZNAKA KAPACITET DIMENZIJA DUŽINA
FMG-25 400(kg/h) DN25 400(mm)
FMG-32 2000(kg/h) DN32 490(mm)
FMG-50 10000(kg/h) DN50 540(mm)