EUROTERM PROIZVODI

FINI FILTER ZA GAS

FINI FILTER ZA GAS obezbeđuju FILTRACIJU prirodnog gasa od mehaničkih primesa i izdvajanje kondezata.
Filteri ce rade od čeličnih cevi i limova, zaštićeni su osnovnom bojom i ofarbani žutom bojom.
Filteri se ispituju vodom na pritisak za 1,5 puta veći od radnog pritiska.
Na zahtev se izrađuju i u drugim oblicima: za horizontalnu i vertikalnu ugradnju ose tela, za priključke pod uglom i ostalo.
Filteri većeg kapaciteta (do dimenzije G6.250) se izrađuju i isporučuju po posebnom zahtevu.
Diferencijalni manometar se isporučuje na zahtev.


Model A B C D E T Kapacitet
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (m3/h)
ETG1.40 320 370 DN40 DN40
DN32
DN25
DN125 Ø139,7 80
ETG1.50 350 370 DN50 DN50
DN40
DN32
DN125 Ø139,7 100
ETG2.65 480 510 DN50 DN50
DN40
DN32
DN200 Ø219,1 300
ETG2.80 500 510 DN80 DN80
DN50
DN40
DN200 Ø219,1 400
ETG3.100 650 800 DN100 DN100
DN80
DN65
DN300 Ø323,9 800