EUROTERM PROIZVODI

DOGREJAČ MAZUTA ELEKTRIČNI tip DME

DOGREJAČI MAZUTA ELEKTRIČNI TIP DME SU NAMENJENI ZA DOGREVANJE MAZUTA KOD VISOKOPRITISNIH GORIONIKA TEMPERATURE DO 140( C) I RADNOG PRITISKA DO 30(bar).
DOGREJAČI MAZUTA DME SU IZRAĐENI OD ČELIČNIH BEZŠAVNIH CEVI I LIMA, ZAVARENE SU KONSTRUKCIJE. IZVRŠENA JE OSNOVNA ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA, POSTAVLJENA JE IZOLACIJA OD MINERALNE VUNE I OBLOŽENI SU ALUMINIJUMSKIM LIMOM.
SA DOGREJAČEM MAZUTA DME SE ISPORUČUJU TERMOMETAR I MANOMETAR, OSLONCI ZA VEZIVANJE NA POSTOLJE, SLAVINE ZA ODZRAKU I PRAŽNJENJE.
UZ DOGREJAČ MAZUTA SE MOGU ISPORUČITI I ELAKTRO KOMANDNI ORMAN, ELEKTRONSKI REGULATOR TEMPERATURE, ARMATURA, PUMPE ZA GORIVO, POSTOLJE, KABLOVI, OSTALI MONTAŽNI MATERIJAL ITD
Garancija za naše proizvode je 12 meseci

MODEL SNAGA A B C D E F G H K L 01-02
(kW) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DME-12 12 1300 200 1200 140 500 540 250 175 320 650 DN25
DME-15 15 1300 200 1200 140 500 540 250 175 320 650 DN32
DME-18 18 1430 200 1300 140 600 570 250 175 350 750 DN40
DME-24 24 1430 200 1300 140 600 570 250 175 350 750 DN40
LEGENDA:
01 Ulaz mazuta 02 Izlaz mazuta
03 Manometar 1/2" 04 Termometar G1/2"
05 Odzraka R 3/8" 06 Pražnjenje R 1/2"
07 Sonda termoregulatora G1/2" 08 Oslonac širine 200(mm)
09 Elektro napajanje  


Elektro Dogrejač Mazuta - Izrađeno po licenci: ABS Milano Italija

Elektro-Parni Grejač Mazuta kapaciteta 5000(kg/h)
Cisterna za mazut - Elektro-Toplovodni Grejač Mazuta