PROFIL FIRME

PROIZVODNJA

POSEBNU PAŽNJU PREDUZEĆE EUROTERM JE USMERILO NA PROGRAM PROIZVODNJE OPREME PO SOPSTVENIM I LICENCNIM REŠENJIMA, KAKO BI SE POVEĆAO KVALITET OPREME I RADOVA I SKRATILI ROKOVI ISPORUKE.
PROIZVODNJA TOPLOVODNIH I PARNIH DVOPROMAJNIH I TROPROMAJNIH BLOK KOTLOVI KOTLOVA SOPSTVENE KONSTRUKCIJE.
PREDUZEĆE EUROTERM JE U MOGUĆNOSTI DA U SVOM POGONU PROIZVEDE OSTALU PRATEĆU OPREMU NEOPHODNU ZA KOMPLETIRANJE KOTLOVSKIH POSTROJENJA I TOPLANA, KAO ŠTO SU: RAZDELNICI TOPLE VODE I PARE, EKSPANZIONE POSUDE I SISTEMI ZA ODRŽAVANJE PRITISKA, HEMIJSKE PRIPREME VODE, KOLONE ZA KATJONSKE I ANJONSKE IZMENJIVAČE, DIMNE KANALE I DIMNJAKE, REZERVOARE KONDENZATA I NAPOJNE REZERVOARE, TERMIČKE ODVAJAĆE GASOVA.
PROIZVODIMO OPREMU ZA MERNO REGULACIONE STANICE ZA PRIRODNI GAS I GASNE RAMPE GORIONIKA.
PROIZVODIMO OPREMU ZA SKLADIŠTA TEČNIH GORIVA I ZA PRETAKANJE I PRIPREMU TEČNIH GORIVA.

PRIMERI PROIZVODNJE TOPLOVODNIH I PARNIH DVOPROMAJNIH BLOK KOTLOVA


Proizvodnja kotla tip ETT-2500 snage 2500(kW)

Proizvodnja kotla tip ETN-2500 kapaciteta 2500(kg/h)

Proizvodnja kotla ETP-2000 kapaciteta 2000(kg/h) zasićene pare