PROIZVODNJA KOTLOVA

EUROTERM U SVOM PROIZVODNOM PROGRAMU IMA VIŠE VRSTA TOPLOVODNIH I PARNIH BLOK KOTLOVA:

 • TOPLOVODNI BLOK KOTLOVI tip ETE
  Toplovodni dvopromajni blok kotlovi tipa ETE kapaciteta 30÷140(kW), pritiska 3(bar), temperature 70÷90(oC) su namenjeni za etažno grejanje individualnih stambenih i poslovnih objekata
 • TOPLOVODNI BLOK KOTLOVI tip ETT
  Toplovodni dvopromajni blok kotlovi tipa ETT snage 200÷5000(kW) su namenjeni za produkciju tople vode temperature do 90(oC) za otvorene sisteme i do 120(oC) za zatvorene sisteme grejanja pritiska do 5(bar)

 • PARNI BLOK KOTLOVI tip ETN
  Parni dvopromajni blok kotlovi tipa ETN kapaciteta 300÷3000(kg/h) namenjeni su za proizvodnju suvozasiæene vodene pare pritiska do 1(bar), temperature do 120(oC)
 • PARNI BLOK KOTLOVI tip ETP
  Parni dvopromajni blok kotlovi tipa ETP kapaciteta 500÷6000(kg/h) namenjeni su za proizvodnju suvozasiæene vodene pare pritiska do 13(bar), temperature do 195(oC)
 • TOPLOVODNI BLOK KOTLOVI ZA ČVRSTA GORIVA tip ETC
  Kotlovi tipa ETC kapaciteta 50÷500(kW) služe za toplovodno grejanje individualnih stambenih, komunalnih i poslovnih objekata, temperatura vode do 90(oC) i pritiska do 3(bar)
 • TOPLOVODNI BLOK KOTLOVI ZA DRVNI OTPAD tip ETD
  Kotlovi tipa ETD kapaciteta 50÷500(kW) služe za toplovodno grejanje individualnih stambenih, komunalnih i poslovnih objekata, temperature vode do 90(oC) i pritiska do 2(bar)
 • TROPROMAJNI VRELOVODNI I PARNI BLOK KOTLOVI NA TEČNA I GASOVITA GORIVA
  Kotlovi se proizvode u saradnji sa "AKTES" Turska.
  Vrelovodni blok kotlovi snage 500÷10000(kW) temperature vode do 160(oC) i pritiska do 16(bar).
  Parni blok kotlovi kapaciteta 500÷25.000(kg/h) proizvodnju suvozasićene i pregrejane vodene pare pritiska do 16(bar).
 • TROPROMAJNI VRELOVODNI I PARNI BLOK KOTLOVI NA ČVRSTA GORIVA BEZ ILI SA PREDLOŽIŠTEM
  Kotlovi se proizvode u saradnji sa "AKTES" Turska.
  Kotlovi sagorevaju ČVRSTA GORIVA: UGALJ, DRVNI OTPAD (sečka), BIOMASA.
  Vrelovodni blok kotlovi kapaciteta 500÷10.000(kW) pritiska do 13(bar) temperature 70/150(ºC).
  Parni blok kotlovi kapaciteta 500÷20.000(kg/h) pritiska do 13(bar).
 • TROPROMAJNI VRELOVODNI I PARNI BLOK KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE
  Kotlovi se proizvode u saradnji sa "AKTES" Turska.
  Kotlovi sagorevaju čvrsto gorivo -
  BIOMASA: peleti; koštice od voća: višnja, šljiva, breskva, kajsija);
  DRVNI OTPAD (sečka); GALJ kocka, grah.
  Tropromajni vrelovodni blok kotlovi kapaciteta 500÷2500(kW) pritiska do 10(bar).
  Tropromajni parni blok kotlovi kapaciteta 500÷3.000(kg/h) pritiska do 13(bar).